x

PROMOCJAPORADNIA MEDYCYNY PRACY
SP ZOZ MSWiA w Katowicach oraz Częstochowie

oferuje w PROMOCYJNEJ CENIE:

- badania lekarskie i psychologiczne kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej - 320,00 zł

  (badania lekarskie 220,00 zł, badanie psychologiczne 100,00zł)

  Badania na licencje kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie
  z Rozp. Min. Zdrowia z dn. 31.12.2013r. w sprawie badań lekarskich
  i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających
  wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej


- badania pracowników ochrony technicznej - 148,00 zł

- badania na broń -
  osoby ubiegające się o pozwolenie - 552,00 zł
  osoby posiadające pozwolenie        - 431,00 zł

- badania dla kierowców - 350,00 zł
  (badania lekarskie 200,00 zł, badanie psychologiczne 150,00zł)

Więcej na stronie:
http://badania-licencje-ochrony.zozmsw.katowice.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Szpital MSWiA w Katowicach
Szpital Poradnie Pracownie POZ Przetargi Kontakt U nas Galeria

Przekierowanie na podstronę Szpital Przyjazny Kombatantom  Szpital
 Przyjazny
 Kombatantom
Przekierowanie na stronę Departament Zdrowia MSWiA  Departament
 Zdrowia
 MSWiAZdjęcie Samodzielnego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza ZałogiSerdecznie witamy na stronie szpitala MSWiA w Katowicach.


  KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH  

Ogłoszenie - SP ZOZ MSWiA zatrudni:

  I. Szpital i Przychodnia w Katowicach:
 • Zadanie nr 1. Obsługa sprzętu w Pracowni Tomografii- technik radiologii,
 • Zadanie nr 2. Udzielanie świadczeń medycznych w zespołach ratownictwa medycznego,
 • Zadanie nr 3. Świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć,
 • Zadanie nr 4. Świadczeń medycznych w Poradni Ortopedycznej,
 • Zadanie nr 5. Świadczeń medycznych w ramach dyżurów w Oddziale Chirurgicznym,
 • Zadanie nr 6. świadczeń medycznych w formie anestezjologicznej opieki lekarskiej,
 • Zadanie nr 7. opis badań tomograficznych w Pracowni Tomografii,
 • Zadanie nr 8. świadczeń medycznych w Poradni Chorób Płuc
 • Zadanie nr 9. Świadczeń medycznych w ramach dyżurów w Oddziale Leczenia Nerwic,
 • Zadanie nr 10. Świadczeń medycznych w Poradni Chirurgicznej,
 • Zadanie nr 11. Świadczeń medycznych w zakresie udzielania świadczeń z zakresu opaskowania żylaków przełyku
 • Zadanie nr 12. Świadczeń medycznych w Poradni Chorób Tarczycy,
 • Zadanie nr 13. Świadczeń medycznych w Poradni Neurologicznej,
 • Zadanie nr 14. Świadczeń medycznych w Poradni Zdrowia psychicznego,
 • Zadanie nr 15. Świadczeń medycznych w ramach dyżurów w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 • Zadanie nr 16. Świadczeń medycznych w ramach dyżurów w Oddziale Nefrologicznym
 • II. Przychodnia w Częstochowie:
 • Zadanie nr 17. świadczeń medycznych Poradni Chirurgicznej,
 • Zadanie nr 18. świadczeń medycznych Poradni Neurologicznej,
 • III. POZ w Bielsku Białej:
 • Zadanie nr 19. świadczeń medycznych w ramach dyżurów w Gabinecie Lekarza POZ.

 • Zapraszamy do składania ofert
  Czas obowiązywania umowy: 01.01.2017. - 31.12.2017
  Termin rozpoczęcia wykonywania usług: 01.01.2017
  Miejsce i termin odbioru specyfikacji dot. ww konkursów: siedziba Zamawiającego, Dział Kadr, tel. (032) 78 27 302, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00
  Składanie ofert na świadczenia medyczne należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - tytuł właściwego konkursu" w terminie do dnia 23.12.2016 do godz. 12:00 w Dziale Kadr, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
  Otwarcie ofert: 23.12.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (Dział Kadr ) o godz. 12:15

  Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursów za pośrednictwem adresu e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane pisemnie drogą pocztową w dniu następnym.
  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny jak również pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany długości czasu realizacji świadczeń, jak również ilości lekarzy udzielających świadczeń w ramach zabezpieczenia świadczeń na Oddziale, w przypadku zmiany sposobu organizacji udzielania świadczeń medycznych objętych umową, przy zachowaniu cen jednostkowych za godzinę usługi, zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy. Wniesienie skarg i protestów: do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi , natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

  !! Informacja !!  

Akcja szczepień przeciw grypie

  !! Informacja !!  

SP ZOZ MSWiA zatrudni do oddziału w Katowicach:

 • Lekarza Izby Przyjęć w godzinach ordynacji
 • Lekarza stomatologa
 • Lekarza ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 • Lekarza medycyny pracy

SP ZOZ MSWiA zatrudni do oddziału w Częstochowie:

 • Lekarza rodzinnego

  !! Informacja !!  

SP ZOZ MSWiA zatrudni diagnostę laboratoryjnego ze specjalizacją.
Kontakt: Dział Kadr tel. 32 78 27 301 lub 32 78 27 302

Konferencja Szkoleniowa "Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych"

W dniu 12.09.2016 r na terenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona profilaktyce rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol). Konferencja organizowana była w ramach programów zdrowotnych przy współudziale Departamentu Zdrowia MSWiA. Głównymi odbiorcami konferencji byli funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz pracownicy podmiotów leczniczych MSWiA. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 108 słuchaczy, wśród których było 27 przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, 28 przedstawicieli Policji, 17 przedstawicieli Służby Więziennej, 4 przedstawicieli Straży Granicznej oraz 32 pracowników podmiotów leczniczych MSWiA z czego 3 osoby z Rzeszowa, 3 osoby z Jeleniej Góry oraz 1 osoba ze Szczecina i 25 osób z naszej jednostki. Konferencja składała się z dwóch paneli teoretycznego i praktycznego z z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia. Konferencja zakończyła się rozdaniem certyfikatów z uczestnictwa i udziału w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia.

Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia
Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życiaĆwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia
 
Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia Funkcjonariusze służby więziennej podczas ćwiczeń z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia
Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życiaFunkcjonariusze służby więziennej podczas ćwiczeń z pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia
 
Uczestnicy konferencji podczas wykładu Uczestnicy konferencji wraz z certyfikatami
Uczestnicy konferencji podczas wykładuUczestnicy konferencji wraz z certyfikatami

  Nowa odsłona Stołówki u Bartosza  

  Oferta Stołówki u Bartosza     Stołówka "U Bartosza"
  zaprasza codziennie
  od 9.00 do 16.00
  ul. Głowackiego 10
  tel:(32)7827325
  Zestaw obiadowy już od 10 zł

Smacznie, tanio i na wynos
Pierogi jak u mamy
Chrupiący kurczak z rożna
Dla studentów 10% rabatu
Organizujemy również przyjęcia okolicznościowe

  !! Informacja !!  

SP ZOZ MSWiA poszukuje do oddziału w Częstochowie pielęgniarki środowiskowej z uprawnieniami.
Kontakt: Dział Kadr tel. 32 78 27 301 lub 32 78 27 302

  !! Informacja !!  

Zdjęcie Ratowników SP ZOZ MSWiA w Katowicach   Zdjęcie dyplomu za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Warmii i Mazur w ratownictwie medycznym

W dniach 8-10 czerwca 2016r. w Olsztynie odbyły się XIV Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym, w których to pracownicy Szpitala - Ratownicy Medyczni w składzie: Justyna Golec, Marta Skalik, Marek Zober zdobyli II miejsce, tym samym zakwalifikowali się do zbliżających się Mistrzostw Polski.
Gratulujemy serdecznie i trzymamy kciuki za dalsze tak wspaniałe sukcesy.

Dyrekcja i pracownicy
SP ZOZ MSWiA w Katowicach

  !! Informacja !!  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Katowicach informuje, iż bierze udział w rządowym programie praktyk studenckich zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015r.

Praktyki studenckie w SP ZOZ MSW w Katowicach są realizowane na bieżąco na podstawie umów zawieranych z uczelniami. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc oferty będą publikowane na stronie www.oferty.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat rządowego programu praktyk dostępne są na stronie www.bip.kprm.gov.pl

  !! Informacja !!  

Szpital SP ZOZ MSWiA w Katowicach przyjmie specjalistę psychiatrę.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 78 27 305

  !! Informacja !!  

Szpital SP ZOZ MSWiA w Katowicach przyjmie do pracy pielęgniarki.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 78 27 305

  Uwaga na dopalacze!   Logo dopalacze

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.czytaj więcej>>>

  Informacja dla firm farmaceutycznych  

Firmy farmaceutyczne oraz ich przedstawiciele powinny każdorazowo uzyskać pozwolenie na spotkanie z lekarzami zatrudnionymi w szpitalu SP ZOZ MSWiA w Katowicach. Wzór wniosku o pozwolenie na spotkanie: Wniosek

  !! NOWOŚĆ !!  

Nowo otwarta poradnia schorzeń sutka działająca w ramach poradni chirurgicznej zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne badania-diagnozę i dalsze leczenie. Pan dr n. med. Józef Donocik przyjmuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

  !! Informacja !!  

ZOZ MSWiA w Katowicach informuje o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej (ok. 5m2) pod działalność handlową - kiermasz. Minimalna kwota wynajmu za wyżej wymienioną powierzchnię wynosi 200pln/miesiac. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Administracji pod nr tel.: 32 78 27 331


Prawa autorskie zastrzeżone © SP ZOZ MSWiA w Katowicach